+36 1 383 93 05 info@okopannon.hu

Rólunk 

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-t vezető csomagoló és töltő vállalatok alapították 1996-ban a csomagolásokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeik együttes teljesítésére. A szervezet az Európában jól működő, gyártói felelősségre épülő modell kiépítését és megerősítését célozta annak érdekében, hogy a csomagolás megfelelő aránya hasznosításra kerüljön, összhangban az EU 94/62. számú, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelvével.

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-t vezető csomagoló és töltő vállalatok alapították 1996-ban a csomagolásokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeik együttes teljesítésére. A szervezet az Európában jól működő, gyártói felelősségre épülő modell kiépítését és megerősítését célozta annak érdekében, hogy a csomagolás megfelelő aránya hasznosításra kerüljön, összhangban az EU 94/62. számú, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelvével.

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. 2003 és 2011 között

eredményesen koordinálta a lakossági, az ipari, valamint a kereskedelmi szelektív hulladékgyűjtést és hasznosítást.

Szervezetünk 9 éven át tevőlegesen hozzájárult ahhoz, hogy az EU-s és a magyar jogszabályokban foglalt célkitűzések maradéktalanul teljesüljenek. A teljesített cél mellett az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. tevékenysége összesen 300 milliárd forintos megtakarítást eredményezett az ipar számára.

A 2012. január 1-jétől hatályos szabályozás megszűntette Magyarországon a gyártói felelősségi rendszert.

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. 2012 óta a környezetvédelmi tanácsadás területén aktív, szakterületünk a környezetvédelmi termékdíjas és a hulladékgazdálkodási tanácsadás, továbbá a Green Dot „Zöld pont” védjegy szolgáltatása.

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. 2000 óta a PRO-EUROPE (www.pro-europe.com) és 2013 óta az EXPRA (www.expra.com) tagja.

Szolgáltatások

Termékdíjas képviselet
  • a termékdíjat szabályozó hatályos jogszabályok értelmezése, figyelembe véve a vállalat termékpalettáját
  • a termékek besorolása a megfelelő termékdíj kategóriába
  • a regisztráció előkészítése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV)
  • a negyedéves nyilatkozatok elkészítése
  • önellenőrzés
Termékdíjas tanácsadás a termékdíjköteles termékekre
A termékdíjas adatszolgáltatás végrehajtásával kapcsolatos felülvizsgálatok
Nemzetközi hasznosítási és újrafeldolgozási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tanácsadás és koordináció
Egyéni hulladékkezelési teljesítéssel kapcsolatos tanácsadás és koordináció
SUP - Tanácsadás az egyszer használatos műanyag irányelvvel kapcsolatosan

Zöld Pont – Green Dot

 

Zöld Pont védjegy a világban

Számos termék csomagolásán megtalálhatjuk a Zöld Pont védjegyet, amelyet először Németországban tüntettek fel a gyártók a termékek csomagolásán, hogy jelezzék, gondoskodnak a hulladékká vált csomagolás hasznosításáról. Mára 26 ország használja a Zöld Pontot a PRO EUROPE hálózatán belül, összesen 170 országban bejegyzett védjegy, és kb. 460 milliárd terméken találkozhatunk vele. A Zöld Pont ismertsége Magyarországon is széleskörűnek mondható.

Mit is jelent valójában?

A Zöld Pont elnevezésű nemzetközi védjegy a PRO EUROPE hálózat tagjainak közös jelölése. A fogyasztó számára azt a jelentést közvetíti, hogy a védjeggyel ellátott csomagolás kibocsátója a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti hasznosítási kötelezettségét. Magyarországon a védjegy használati jogosultságát kizárólag az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. ruházhatja a kötelezettekre.

Mit is jelent valójában?

A Zöld Pont elnevezésű nemzetközi védjegy a PRO EUROPE hálózat tagjainak közös jelölése. A fogyasztó számára azt a jelentést közvetíti, hogy a védjeggyel ellátott csomagolás kibocsátója a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti hasznosítási kötelezettségét. Magyarországon a védjegy használati jogosultságát kizárólag az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. ruházhatja a kötelezettekre.

Hogyan működik az Európai Unió országaiban

Az Európai Unió országaiban a csomagolt termékek gyártói, forgalmazói koordináló szervezetekhez csatlakozhatnak, hogy gondoskodjanak az általuk kibocsátott csomagolás előírt arányú hasznosításáról. A hasznosítási díj fizetése ellenében a koordináló szervezet megszervezi a csomagolási hulladék szelektív begyűjtését és hasznosítását, kiterjedt begyűjtési és hasznosítási háttériparral tart szoros kapcsolatot. A gyártó, forgalmazó cégek a csomagoláson feltüntethetik a Zöld Pont védjegyet. 2003. január 1. és 2011. december 31. között Magyarországon is ilyen rendszer működött, azonban az új szabályozás megszüntette a hazai gyártói felelősségi rendszert.

Zöld Pont védjegy jogszerű használata

 

Mi a Zöld Pont?

A Zöld Pont („Der Grüne Punkt”) nemzetközi oltalom alatt álló védjegy, amely termékek, áruk csomagolásain jelenik meg a forgalomban. A Védjegy tartalma alapján jelzi, hogy az annak használatára jogosult – csomagolt termékek gyártója, illetve forgalmazója – a csomagolásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az EU 94/62/EK csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló irányelvének, az abban rögzített, csomagolásra vonatkozó lényegi követelményeknek, Európai Uniós környezetvédelmi csomagolási szabványoknak megfelel.

A védjegy tulajdonosa, a PRO EURPE s.p.r.l. nemzetközi szervezet engedélye és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 653450, 653449, 585714, valamint 585713 számú lajstromba vétele alapján a Zöld Pont kizárólagos magyarországi használati jogosultja az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.

Allicencia

Ennek alapján a Zöld Pont védjeggyel ellátott termékek gyártói, illetve behozói, importőrei az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft., mint kizárólagos használati engedélyes további engedélye (ún. allicenciája) alapján használhatják termékeik csomagolásán a védjegyet, ún. védjegyhasználati díj ellenében. A Zöld Pont védjegy használatának, azaz az allicencia jogának biztosítása védjegyhasználati megállapodás megkötése útján történik.

Azon érintetteknek tehát, akik termékeik csomagolásán a Zöld Pont védjegyet feltüntetik, vagy fel kívánják tüntetni, a jogszerű használat érdekében az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-vel történő védjegyhasználati megállapodás megkötése szükséges.

Gyakori kérdések

A csomagolás mely elemeire vonatkozik a védjegyhasználati jog?

Valamennyi csomagoláselemre, típusra, amelyen a Zöld Pont védjegy feltüntetésre kerül, azaz mind a fogyasztói, mind a gyűjtő csomagolásokra vonatkozólag

Mi alapján teljesítendő a védjegyhasználattal érintett csomagolások díjfizetési kötelezettsége?

A védjegyhasználati díj fizetésének alapja a Zöld Pontot viselő csomagolás tömege, vagy sávos díjfizetési kategória választása esetén átalánydíj fizetendő.

Amennyiben a Zöld Pont védjegy a (fogyasztói) csomagolás valamely elemén (pl. PET-palack címkéjén, fóliáján) szerepel, a teljes (fogyasztói) csomagolás után a védjegyhasználat és díjának rendezése szükséges.

Ki a Zöld Pont védjegyhasználat rendezésére kötelezett?

Eltérően a környezetvédelmi termékdíj 2012-től hatályos szabályozásától, a Zöld Pont védjegy használatának rendezésére a becsomagolt termék első belföldi forgalomba hozója köteles, ideértve az import és behozott termékek forgalmazóit is.

Hogyan kerül megfizetésre a védjegyhasználat díja?

Védjegyhasználati megállapodás szerint a csomagolástömeg előrejelzése alapján vagy sávos rendszerben, éves, illetve negyedéves rendszerességgel.

Hogyan biztosítható a Zöld Pont védjegy jogszerű használata?

A védjegy jogszerűségének biztosításához az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-vel, mint kizárólagos magyarországi védjegyjogosulttal történő írásbeli védjegyhasználati megállapodás megkötése szükséges.

Milyen jogkövetkezményekkel kell számolni jogosulatlan védjegyhasználat esetén?

A Zöld Pont védjegy jogosulatlan feltüntetése esetén, azaz ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-vel fennálló védjegyhasználati megállapodás hiányában a használat védjegybitorlásnak minősül, amelynek megszüntetése érdekében az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. ellenőrzést kezdeményezhet, polgári és büntetőeljárást indíthat.

Gyártói felelősség (EPR)

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. elkötelezett a kiterjesztett gyártói felelősség elve mellett, mivel meggyőződése szerint ez jelenti az optimális megoldást a környezeti céloknak a gazdasági lehetőségeket is figyelembe vevő elérésében.

Az EU körforgásos gazdasági csomagjának 2018-as közzétételével magas újrafeldolgozási célokat fogadtak el, és a megvalósítás során nagy figyelmet fordítanak a kiterjesztett gyártói felelősség elvére (EPR).

Abban az esetben, ha a magyar kormány a legjobb európai gyakorlatokat követi, és a kötelezettség átruházásra kerül a töltőkre / csomagolókra, az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft., mint korábbi jól működő EPR-szervezet, rendelkezik a szükséges know-how-val, hogy segítse az ipart az újrahasznosítási célok elérésében.

Az elmúlt években az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. a szakmai szervezetekkel és a vezető csomagolóanyag-gyártókkal szövetségben javaslatot tett a jogszabályok módosítására, az új követelményeknek megfelelő ajánlásokat dolgozott ki.

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. az elmúlt években megőrizte a csomagolás begyűjtése és újrahasznosítása terén szerzett szakmai ismereteit.

Elérhetőségeink

Írjon nekünk!

8 + 14 =