ÖKO Pabnnon logo
 
 

Tartalom:

 

Növekedett a csomagolás hasznosítás –
EUROSTAT adatok

2011-ben is növekedett a csomagolási eredetű hulladékok hasznosítási aránya Magyarországon – áll az Eurostat nemrégiben nyilvánosságra hozott adatai között. A kibocsátott csomagolás 62,9 százalékát hasznosították, ebből mintegy 59,3 százalékot tett ki az anyagában történő hasznosítás, ami közel 8 százalékos növekedést jelent a 2010-es eredményhez képest.

Az Eurostat 27 tagország hivatalos csomagolás hasznosítási adatait közölte, amelyből kiderül, hazánk az EU átlag közelében teljesített 2011-ben. Az anyagában történő hasznosítás, valamint az üveg hasznosítás terén számottevő növekedést mutatnak az adatok, a papír és a fém hasznosítás esetében stagnálás, ugyanakkor magas hasznosítási arány figyelhető meg.

A forgalomba hozott csomagolás összesen 62,9 százaléka került hasznosításra, amelyből 59,3 százalék volt az anyagában hasznosítás. Utóbbi csupán néhány százalékkal marad el az EU átlag 63,6 százaléktól.

Az üveghasznosítás 34,6-ról 41,2 százalékra, míg a műanyag-hasznosítás egy százalékponttal, 37,3 százalékra nőtt az előző év adataihoz képest. A hazánkban nagy hagyományokkal bíró papírhasznosítás aránya 94, míg a fémé 83,5 százalék volt.

Hosszabb idősíkot tekintve kitűnik, hogy dinamikus fejlődés mutatkozott a hasznosítási arányok alakulásában: a 2004-es 43,3 százalékról 2011-re 59,3 százalékra nőtt az anyagában hasznosítás, és különösen figyelemre méltó, hogy az üveg hasznosítási aránya 15-ről 42,2, míg a műanyagé 14-ről 37,3 százalékra emelkedett hét év alatt.

A fenti adatok jelzik, hogy a csomagolóipar által életre hívott, és 2003-2011 között működő gyártói felelősségi rendszer képes volt folyamatosan növelni a hasznosítási arányokat, és elérni az EU csomagolás és csomagolási hulladék irányelvében megfogalmazott célkitűzéseket.

vissza a tartalomhoz

 

Termékdíj törvény módosítások 2014-től!

2014-től ismét módosul a Termékdíj törvény és végrehajtásáról szóló rendelete. Változik a kereskedelmi csomagolás és a reklámhordozó papír definíciója, ipari termékdíj raktár és kereskedelmi termékdíj raktár néven új definíciók kerülnek be, bizonyos fogalmak meghatározását pedig összehangolják a Hulladéktörvénnyel. Jövőre bővülnek azok az esetek, amikor nem keletkezik termékdíj-kötelezettség, kiegészül a forgalomba hozatal szabálya és a termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontja is pontosításra kerül.

Új szabályozás érvényes a bérleti rendszerben használt újrahasználható csomagolószerekre, így például speciális szabály lép hatályba a raklapokra vonatkozóan, de módosulnak az OHÜ és a vámhatóság feladatai is. A termékdíjas szabályozás aktualitásairól szakértőink nyújtanak részletes felvilágosítást.

vissza a tartalomhoz

 

Termékdíjas képviselet és tanácsadás
az ÖKO-Pannontól

Továbbra is vállaljuk termékdíjas területen partnereink hosszú távú képviseletét, illetve eseti jellegű termékdíjas tanácsadást is nyújtunk. Szakértőink segítenek a helyes jogszabály-értelmezésben, a csomagolószerek besorolásában, valamint az átvállalási rendszerek kialakításában.

Szolgáltatásaink:

 • termékdíjjal kapcsolatos hatályos jogszabályok értelmezése és alkalmazása a vállalat termékskálájára vonatkozóan,
 • csomagolószerek besorolása
 • átvállalási rendszer kialakítása
 • számlaszöveg rendszerének kialakítása (bejövő, kimenő számlák)
 • termékcsomagolások besorolása a megfelelő termékdíj kategóriába
 • háttéradminisztráció aktualizálása az új jogszabályoknak megfelelően
 • NAV jelentések elkészítése
 • NAV jelentések felülvizsgálata, mind a tárgyév mind az elmúlt évekre vonatkozóan az aktuális jogszabályoknak megfelelően
 • folyamatos rendelkezésre állás
 • személyes helyszíni tanácsadás
 • állásfoglalás kérése NAV-tól

Kérje tapasztalt kollégáink segítségét, hogy tisztán láthasson cége termékdíjas ügyeiben!

Kontakt: info@okopannon.hu

vissza a tartalomhoz

 

Az ÖKO-Pannon felkészült
a hulladékhasznosítással kapcsolatos
CO2 megtakarítás számítására

Amint ez ismeretes, a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésének, majd ezt követő hasznosításának jelentős hatása van a klímaváltozásra nagy eséllyel meghatározó széndioxid kibocsátásra. Mivel a környezetügy jelenlegi legnagyobb kihívása a klímaváltozás lehetőség szerinti lassítása, illetve megakadályozása, ezért különösen a környezetügy iránt elkötelezett nagyvállalatok önkéntes vállalásokat tettek. Belátható, hogy a vállalások teljesítésének egyik legköltségtakarékosabb módja a hulladékhasznosításon keresztül megvalósuló CO2 megtakarítások számba vétele. Mindeddig hiányzott ennek megbízható és európai összehasonlításban is helytálló módszertana. A PRO EUROPE tagok – köztük az ÖKO-Pannon – ezért egy egységes szoftvertámogatású rendszer kifejlesztése mellett döntöttek. Két éves fejlesztő munka során a rendszer elkészült, és jövő év elejétől alkalmazásba vehető. Az ÖKO-Pannon készen áll a vonatkozó számítások elvégzésére és a vállalati szintű CO2 megtakarítás hitelt érdemlő alátámasztására.

vissza a tartalomhoz

 

Az Európai Bizottság még vizsgálja
a magyar hulladéktörvényt

Az Európai Bizottság még vizsgálja, hogy a 2013-tól hatályos magyar hulladéktörvény sérti-e a vállalkozás szabadságát és az EU-s versenyjogot. Az információ forrása Janez Potocnik környezetvédelmi biztos válasza, amelyet az Európai Parlamentből érkező írásos kérdésre adott.

A parlamenti kérdésben a német EU parlamenti képviselő, Herbert Reul a magyar hulladéktörvény rendelkezéseinek egész sorát sorolta fel, amelyekről úgy gondolja, hogy az európai törvényekkel való összhangjuk megkérdőjelezhető, és felül kellene vizsgálni azokat. Különösen a vitatott hulladéktörvény azon szakaszait kritizálta, amelyek csak többségi állami tulajdonú cégeknek engednék, hogy települési hulladékkezelési szolgáltatást végezzenek. A törvény azt is megtiltja, hogy a hulladékkezelő cégek profitorientált alapon működjenek. Reul képviselő továbbá azt is kérte a Bizottságtól, vizsgálja felül, hogy az új lerakási járulék megfelel-e az EU szabályozásnak. A járulék mértéke 10 EUR/tonna a bevezetéskor, majd 2016-ig fokozatosan évente 10 euróval emelkedik.

A parlamenti kérdés a törvény által szabályozott energiadíjakat is érinti. A közszolgáltatóknak 2013 januárja óta 0,34 eurós felügyeleti díjat kell fizetni minden lakos után a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. Reul arra is felhívja a figyelmet, hogy a hulladékszállítási díjak emelését is korlátozták, így tehát 2013-ban legfeljebb 4,2 százalékkal emelhették meg a hulladékszállítási díjakat a cégek. A német képviselő úgy véli, hogy az új szabályozás szükségszerűen veszteséget okoz a hulladékkezelő cégeknek, ugyanis a költségek mintegy egyharmadával növekedtek, és azokat nem tudták továbbhárítani a hulladéktermelőkre.

Válaszában Janez Potocnik biztosította a Parlamentet arról, hogy ezeket az aggályokat megvizsgálják a már zajló eljárásban, amikor is azt ellenőrzik, hogy a Hulladék Keretirányelvet megfelelően ültették-e át a nemzeti jogba. A Bizottság szintén vizsgálta a panaszokat, amelyek kötelezettségszegési eljárások lehetőségét vetik fel a vállalkozás szabadsága, valamint a versenyjog megsértése miatt – mondta az EU környezetvédelmi biztosa.

Forrás: EUWID Recycling and Waste Management 18. 2013

vissza a tartalomhoz

 

Folyamatban a Csomagolásról
és csomagolási hulladékról szóló
EU irányelv felülvizsgálata

A Csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló EU irányelv felülvizsgálata jelenleg is zajlik, amelyet az EXPRA, azon keresztül pedig az ÖKO-Pannon is támogat szakmai javaslataival. Az Európai Bizottság megbízásából készülő Fitness Check on Waste Legistation javaslata szerint a kiterjesztett gyártói felelősség elvét kötelezővé kell tenni az elemekről szóló irányelvhez hasonlóan, azaz biztosítani kell, hogy a gyártók létrehozhassák a gyártói felelősségi rendszereket, és a begyűjtés, hasznosítás valós költségeit viseljék. Az EU-s hasznosítási célkitűzéseket jelentősen emelni kívánják, az emelés mértéke azonban még vitatott. Szükséges a mérési metodika egységesítése, mert jelenleg nem egyértelmű, hogy mi számít hasznosított mennyiségnek. Összességében elmondható, hogy a Csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló irányelv felülvizsgálata során erősödni látszik a kiterjesztett gyártó felelősség elve. A Bizottság előterjesztési javaslata 2014 közepén várható.

vissza a tartalomhoz

 

Lesz-e betétdíj az egyutas italcsomagolásra

Szeptemberben a Magyar Hírlap cikkét követően újra felszínre került a kötelező betétdíj bevezetésének ötlete, amelyről a sajtóban azóta több hír is napvilágot látott. A nyilvánosságra került információk szerint a Vidékfejlesztési Minisztérium a jövő évi választási ciklus után vezetné be a betétdíj-rendszert, amelyet az italcsomagolások mellett akár a joghurtos poharakra is kiterjesztenének. "Magyarországon évente hatvanezer tonnányi PET palack kerül forgalomba, többsége pedig, bár egyre többen csatlakoznak a szelektív hulladékgyűjtéshez, a szemétdombokon végzi" – fogalmazott Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár.

Az államtitkár szerint a rendszer jelentős környezetvédelmi hasznot termelne, és a fenntartása nem terhelné sem a költségvetést, sem a fogyasztókat. A tárca kalkulációja szerint az új rendszer infrastrukturális szükségleteinek költsége 10 milliárd forintos keretből rendezhető lenne, az azonban továbbra sem tisztázott, hogy ezt kinek kellene megfizetni. Annyi tudható, hogy a 2014-es költségvetésben nincs elkülönített összeg a betétdíjas rendszer előkészítésére, így várhatóan még 2015-től sem lesz kötelező betétdíj az egyutas italcsomagolásokra.

Forrás: Magyar Hírlap

vissza a tartalomhoz

 

Betétdíjas csörte a VJASZSZ konferencián

Az egyutas italcsomagolásokra vonatkozó betétdíj bevezetésével kapcsolatban vitatkozott Vámosi Oszkár, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség igazgatója és Viszkei György, a téma szakértője a Vám- és Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége szeptember 24-i Hulladékgazdálkodás és termékdíj című konferenciáján. Míg az OHÜ igazgatója amellett érvelt, hogy a betétdíj magasabb hasznosítási eredményt hozhat az italcsomagolások esetén, Viszkei György arra hívta fel a figyelmet, hogy a betétdíj bevezetése jelentős többletköltséget okozna közvetlenül a gyártóknak és a kereskedőknek, közvetetten a fogyasztóknak csekély környezeti haszon mellett.

vissza a tartalomhoz

 

Írország ejtette a csomagolási adó
és a betétdíj ötletét

Az ír környezetvédelmi miniszter bejelentette, hogy a kormány elvetette a csomagolási adó és az italcsomagolásokra kiterjesztendő betétdíj bevezetésének tervét. Phil Hogan azzal indokolta a döntést, hogy a csomagolási adó és a betétdíjas rendszer jelentős többletköltséget okozna, ugyanakkor nagyon kevés környezeti előnnyel járna, tekintve, hogy szelektív gyűjtési és hasznosítási rendszer már jelenleg is jó eredményekkel működik.

vissza a tartalomhoz

 

Hamis PET palackokkal játsszák ki
a német betétdíjas rendszert

Nagyüzemben készíthetik a PET-palackokat egy magyarországi gyárban csak azért, hogy a müncheni szupermarketek üvegvisszaváltó-gépeit kijátszva felvegyék a palackokért járó 25 eurócentes betéti díjakat. A müncheni rendőrség nagy értékű csalás miatt nyomoz.

A 2005-ben bevezetett kötelező betétdíjrendszer működtetését összehangoló társaság, a Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG) egyik szóvivője az MTI-nek azt mondta, az ügyről a sajtóból értesültek, és szakértőik kapcsolatba léptek a rendőrséggel. Mintákat még nem kaptak a hamisítványokból, ezért még nem tudják, hogy a csalók milyen minőségű munkát végeztek.

Hamis címkével kezdettől fogva gyakran próbálkoznak, de a vonalkód-leolvasó készülékkel felszerelt visszaváltó-automaták rögtön kiszűrik ezeket, és a csalók eddig nem is okoztak jelentős kárt. Nagyobb mennyiségű hamis palack inkább a kisebb boltokból kerül a rendszerbe, amelyek a csekély italforgalom miatt nem üzemeltetnek üvegvisszaváltó automatát. A csalás így csak később derül ki, a palackok feldolgozását megelőző ellenőrzésnél, amikor már régen kifizették a darabonkénti 25 centes betéti díjat.

A DPG azonban minden ilyen esetről tájékoztatja a kereskedőket, figyelmezteti őket a veszélyre és tanácsokat ad a károk megelőzésére. Például fokozott körültekintést javasol azokra az esetekre, amikor valaki egyszerre 50-100 palackot akar visszaváltani, és részletesen tájékoztat arról, hogy miként lehet felismerni a hamis címkéket – mondta a nonprofit kft. szóvivője.

Forrás: hvg.hu, MTI

vissza a tartalomhoz

 

Öko Panna, Öko Palkó kifestők,
feladatgyűjtemények 20 százalék
kedvezménnyel

Készüljön a környezetvédelmi foglalkozásokra, programokra! Rendeljen gyerekeknek szóló foglalkoztató füzeteket kedvezményesen!

Fajtánként 100 db rendelése esetén 20% engedményt biztosítunk listaárainkból.

Óvodásoknak:

Kifestőfüzet

250 Ft

helyett

200 Ft

Mesekönyv

330 Ft

helyett

264 Ft

Óvodai
feladatgyűjtemény

500 Ft

helyett

400 Ft

 

Általános iskolásoknak:

Képregény

230 Ft

helyett

184 Ft

Feladatgyűjtemény

260 Ft

helyett

208 Ft

Ismeretterjesztő
szórólap

160 Ft

helyett

128 Ft

Oktatótabló

20.000 Ft

helyett

16.000 Ft

Körforgás oktatófilm
dvd-n

800 Ft

helyett

640 Ft

 

A kiadványokról bővebben:

http://www.okopannon.hu/
/oktatas_szemleletformalas/oktatoanyagok/

Rendelés:

     

E-mailen:
Információ:

info@okopannon.hu
06 1 383-9305/2. mellék

A kedvezmény feltétele:

- minimum 100 db rendelése egyféle kiadványból
- Körforgás dvd esetén 10 db rendelése

Érvényes 2013. április 5-től a készlet erejéig!

vissza a tartalomhoz

 

Újrahasznosítási kiállítás Nyírbátorban,
road show Egerben

Az ÖKO-Pannon a Nyírbátori Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel közösen Újrahasznosítási kiállítást szervezett Nyírbátorban, hogy szemléletes oktatóeszközökkel mutassa be, mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékokkal. A város és a környékbeli települések mintegy ezer diákja látogatta meg a kiállítást, és ismerte meg a papír, a műanyag, az üveg és a fém újrahasznosítási folyamatát. A záróünnepségén Balla Jánosné polgármester asszony és Pribelszki Edina, az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. kommunikációs csoportvezetője adta át a látogatók között kisorsolt ajándéktárgyakat.

Szelektív road show-nk szeptember 27-én az Egri Főiskola meghívására részt vett a Kutatók Éjszakája rendezvényen, ahol több száz érdeklődő ismerkedett meg a helyes hulladékkezelés alapjaival.

vissza a tartalomhoz